Finanțare din bugetul local pentru promovarea sportului de performanță

Social

Primăria Municipiului Constanța anunță că începe procedura de selecție a proiectelor sportive în vederea acordării de finanțare din bugetul local în cadrul programului sportiv „Promovarea sportului de performanță”.

Bugetul disponibil pentru anul 2020 pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru acest program este de 10.995.000 de lei.

Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul www.primaria-constanta.ro – ACHIZIȚII PUBLICE- FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ( poziția 53) și se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27.

Data limită de depunere – 26.06.2020, ora 15:00.

Temeiul legal: Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, Ordinul emis de Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.229/25.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordare de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, Primăria Municipiului Constanța anunță redeschiderea sesiunii de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniile cultural și social.

Data limită de depunerea a dosarelor de aplicație pentru domeniile cultural și social : 30.06.2020, ora 16:00

Proiecte nonprofit de interes general din domeniul cultural:

Temeiul legal: Legea nr.350/2005 și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

Bugetul alocat sesiunii de selecție: 1.500.000 de lei.

Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 300.000 de lei.

Proiecte nonprofit de interes general din domeniul social:

Temeiul legal: Legea nr.350/2005 și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

Bugetul alocat sesiunii de selecție: 150.000 de lei.

Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 75.000 de lei.

Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul www.primaria-constanta.ro – ACHIZIȚII PUBLICE- FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ( pozițiile 30 și 31) și se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27.

Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul de telefon 0241.485.893.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.