Pe 2 mai începe înscrierea copiilor în creşele aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Constanţa

Social

Pentru anul şcolar 2022 -2023, înscrierile se vor desfăşura în perioada 02.05.2022 – 31.05.2022.

Dosarul de înscriere în formă completă (cererea de înscriere împreună cu documentele obligatorii de înscriere), se depune în sistem on-line, la adresa pusă la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa: inscriericrese@dgas-ct.ro, începând cu data de 02.05.2022 ora 08:00. Cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.

Pentru înscrierea copilului în creşă, pentru anul şcolar 2022-2023, sunt obligatorii următoarele documente:
– cererea de înscriere tip;
– copie de pe certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
– copie a certificatului de naştere pentru fraţii minori, unde este cazul;
– copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Constanţa;
– adeverinţe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creştere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unităţi de învăţământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverinţă de şomaj, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali;
– adeverinţă de la unităţile de învăţământ pentru fraţii care frecventează deja creşa, sau frecventează grădiniţa ori şcoala situate în apropierea creşei;
– pentru familiile monoparentale se ataşează copie a sentinţei judecătoreşti pentru încredinţarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreţinerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
– pentru cazurile sociale se ataşează anchetă socială;
– declaraţie pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Atenţie! Este necesar ca trimiterea email-urilor în prima zi de înscriere să se facă începând cu ora 08:00, email-urile primite înainte de ora 08:00 nu vor fi luate în considerare.

Se solicită ca, în momentul trimiterii on-line a dosarului de înscriere, în subiectul sau titlul email-ului să fie menţionate atât numele şi prenumele copilului, cât şi creşa pentru care se solicită înscrierea.

Nu se vor lua în considerare şi nu vor fi punctate documentele trimise ulterior în vederea completării dosarului de înscriere.

Nu se vor lua în calcul cererile părinţilor/reprezentanţilor legali care nu au domiciliul/reşedinţa în municipiul Constanţa.

Fiecare cerere de înscriere în creşă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, primeşte un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare.

Pentru mai multe detalii privind criteriile de departajare, vă rugăm să accesaţi următorul link:
http://primaria-constanta.ro/spas/arhiva/detalii-stire?nws=8cdb9d71-8a60-65e9-84cc-ff0000670d49

Creşele pentru care se depun cereri de înscriere în luna mai 2022, sunt:

– Creşa nr.1, Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi mansardare funcţionează în incinta Şcolii gimnaziale nr.6 „N.Titulescu”, Aleea Cameliei nr.2);

– Creşa nr. 5, Aleea Mimozelor nr.4;

– Creşa nr.13, Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV29, parter;

– Creşa nr.18, Aleea Cutezătorilor nr.7, bl. D, parter;

– Creşa Licuricii, Bulevardul I.C. Brătianu, nr.50.

În creşe sunt integraţi copii cu vârste între 10 luni şi 3 ani. Numărul locurilor disponibile pentru anul şcolar 2022-2023 se va stabili după centralizarea cererilor de reînscriere şi de transfer ce se depun în luna aprilie 2022. Numărul locurilor disponibile diferă de la un an şcolar la altul, în funcţie de numărul copiilor care părăsesc creşa pentru a frecventa învăţământul preşcolar.

Numărul de locuri aprobate în fiecare creşă în parte poate fi influenţat/redus în condiţiile aplicării restricţiilor şi măsurilor obligatorii luate, pe durată determinată, pentru perioada stării de urgenţă/alertă/epidemie, etc.

Listele cu copiii admişi, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituţiei şi se afişează la sediul Direcţiei administrare creşe Constanţa, în data de 01 august 2022.

În luna septembrie 2022, capacitatea totală a creşelor de stat din Constanţa va fi de 380 de locuri, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi mansardare a Creşei nr.1 (90 de locuri) şi a Creşei nr.2 (90 de locuri), atunci când capacitatea creşelor va creşte cu încă 100 de locuri, urmând astfel a se ajunge la o capacitate totală de 480 de locuri.

Se preconizează ca în timpul anului şcolar 2022-2023 să fie redeschise şi aceste două creşe. Vor fi comunicate în spaţiul public, în timp util, informaţii cu privire la acest aspect.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .