Măsuri pentru creșterea capacității instituționale în prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus

Social

În scopul creșterii capacității instituționale în prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus și pentru limitarea contactului direct între angajații din cadrul Primăriei municipiului Constanța și cetățenii care apelează la serviciile primăriei, primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, a dispus următoarele măsuri:

1. În perioada 12.03.2020 – 31.03.2020 se restricționează accesul publicului în sediile în care își desfășoară activitatea serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, respectiv:
• bd. Tomis nr. 51;
• str. Amzacea nr. 13 – sediul Direcției Generale Poliția Locală;
• str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – sediul Direcției Gestionare Servicii Publice;
• str.Cuza Vodă nr. 27 – sediul Direcției Tehnic-Administrativ și Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale.

2. În relația cu publicul, serviciile din cadrul primăriei pun la dispoziție următoarele date de contact:

• Direcția Generală Poliția Locală: politia.locala@primaria-constanta.ro, 0241/484.205, 0241/484.200, 0799/606.142.

• Direcția Locală de Evidență Persoane:
Serviciul Stare Civilă: spclep_starecivila@primaria-constanta.ro,
tel 0721/500.128 și 0799/606.130;
• Serviciul Evidență Persoane: evidentapopulatiei@primaria-constanta.ro,
0241/661.510;

• Direcția Gestionare Servicii Publice: servicii.publice@primaria-constanta.ro, secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro, tel: 0241/488.180, 0241/488.176, fax 0241/488.168;

• Serviciul Tehnico-Economic: gabriela.paiu@primaria-constanta.ro, tel: 0241/488.170, 0241/488.181;

• Serviciul Amenajări Urbane: cristina.itoafa@primaria-constanta.ro, 0241/488.175;

• Serviciul Management Drumuri și Transport Public: transport.local@primaria-constanta.ro, maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro, tel: 0241/488.169, 0241/485.890;

• Serviciul Igienă Publică: igiena.publica@primaria-constanta.ro, dragos.manolache@ primaria-constanta.ro, tel.: 0241/488.178;

• Serviciul Gestionare Spații Verzi: inna.bela@primaria-constanta.ro, tel. 0241/488.171;

• Serviciul Gestionare Cimitire: irina.gavriz@primaria-constanta.ro, tel.: 0241/697.544;

• Serviciul Gestionare Animale Abandonate: animaleabandonate@ primaria-constanta.ro, tel.:0733/045.213

• Serviciul de Sprijinire și Îndrumare a Asociațiilor de Proprietari asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro, tel.: 0241/484.207

• Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări: parcari@ primaria-constanta.ro, comisia.circulatie@ primaria-constanta.ro, tel.: 0241/488.179, 0241/488.185;

• Biroul Iluminat Public: iluminat@primaria-constanta.ro, elena.banica@primaria-constanta.ro, tel.: 0241488177;

• Biroul Siguranță Bunuri Publice: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro, tel.: 0241/488.186.

• Direcția patrimoniu și cadastru: patrimoniu@primaria-constanta.ro,
Serviciul Patrimoniu: tel.: 0241/488.125 sau 0241/488.154;
Serviciul Cadastru: tel. 0241/488.122.

• DirecțiaUrbanism:mihai.vanturache@primaria-constanta.ro, urbanism@primaria-constanta.ro, tel: 0241/488.118
Serviciul autorizări: nicoleta.constantin@primaria-constanta.ro, tel: 0241/488.126;
Serviciul Strategii și planificare urbană: simina.staiculescu@primaria- constanta.ro, tel: 0241/488.129

Birou Infrastructură și Rețele urbane. Eficiență energetică: ionut.pala@primaria-constanta.ro, tel: 0241/488.110

• Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici:
• Serviciul Autorizare Operatori Economici: agenti.economici@primaria-constanta.ro, carmen.stanisor@primaria-constanta.ro; tel.: 0241/488.136, 0241/488.192, 0723/231.614

• Serviciul contracte: contracte@primaria-constanta.ro, sadpp@primaria-constanta.ro, tel.: 0241/488.151 , 0241/488.148, 0241/488.156.

• Direcția Financiară: dirfin@primaria-constanta.ro
Casierie: program 14.00-16.00, tel.: 0241/488.190;
Serviciul Contabilitate: tel.: 0241/488.923 sau 0241/488.131;
Serviciul financiar-buget: tel.: 0241/488.133.

• Direcția Tehnic-Administrativ: Eugen Căruntu tel.: 0799/606.111 eugen.caruntu@primaria-constanta.ro, Cristina Dragomir 0799/606.133 cristina.dragomir@primaria-constanta.ro;
Serviciul administrativ tehnico economic: Alexandru Țăranu tel: 0241/485.807 sau 0763/689.868 alexandru.taranu@primaria-constanta.ro
Serviciul protectie civilă, sănătate și securitate în muncă și situații de urgență: Florin Mocanu tel.: 0241/488.108 sau 0737/552.271, florin.mocanu@primaria-constanta.ro
Compartiment gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar Roxana Țuțuianu sau Andreea Dumbravă: tel.: 0731/500.126 andreea.dumbrava@primaria-constanta.ro sau roxana.tutuianu@primaria-constanta.ro

• Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale: evenimente@primaria-constanta.ro, tel 0241/485.893;

3. În perioada 12.03.2020 – 31.03.2020 se suspendă audiențele cu publicul.

4. În perioada 12.03.2020 – 31.03.2020 solicitările adresate primăriei se transmit numai prin poștă sau pe adresele de e-mail prevăzute la art. 1. În situațiile în care este imperios necesară depunerea și înregistrarea unor documente ce nu pot fi transmise prin poșta sau e-mail acestea vor fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni din City Park Mall, bd. Al. Lăpușneanu nr. 116C, al cărui program cu publicul va fi zilnic, între orele 08:00-16:00. Pentru relații suplimentare Centrul de Informare Cetățeni va fi apelat la nr. de tel 0241/485.533.

5. Serviciile din cadrul primăriei care derulează activități specifice cu publicul vor aplica următoarele reguli de conduită în perioada 12.03.2020 – 31.03.2020:

o Serviciul stare civilă a cărui activitate cu publicul se restrânge la: nașteri, căsătorii (primiri dosare și oficieri -în prezența a maxim 10 persoane), decese, duplicate (doar urgențele justificate ale cetățenilor născuți în municipiul Constanța):
o numărul solicitanților aflați în sediul instituției în același timp, va fi limitat la maxim 4 persoane;
o zona de așteptare va fi în exteriorul clădirii, la intrarea lateral de acces a publicului (în curtea interioară);
o personalul serviciului va îndruma permanent cetățenii;

o Serviciul evidență persoane a cărui activitate cu publicul se rezumă la soluționarea cererilor – doar cu programare prealabilă la nr. de telefon: 0241/661.510 – pentru cetățenii care nu dețin act de identitate în termen de valabilitate sau expiră până la sfârșitul lunii. Fac excepție persoanele care pot justifica, cu documente, eliberarea actului de identitate sau înscrierea vizei de reședință pentru alte situații decât cele anterior menționate.
o numărul solicitanților aflați la ghișeele instituției în același timp, va fi limitat la maxim 4 persoane;
o zona de așteptare va fi în exteriorul incintei, în zona acces mall (parcarea supraterană);
o personalul serviciului va îndruma permanent cetățenii;
o Serviciul Gestionare Cimitire desfășoară activitate cu publicul doar pentru înhumări.

6. În perioada 12.03.2020 – 31.03.2020, se suspendă toate dezbaterile publice organizate în procesul de adoptare a documentațiilor de urbanism.

7. În perioada 12.03.2020 – 31.03.2020 se interzice accesul în incinta sediilor Primăriei municipiului Constanța a curierilor comerciali, atât a celor ce livrează produse alimentare, cât și nealimentare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.