A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”

Social

Astăzi, 14.12.2022, la Palatul Victoria, în prezența domnului prim- ministru Nicolae Ciucă, domnul primar Vergil Chițac a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța” depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Măsura de investiții 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea reducerii nivelului de dioxid de carbon din atmosferă.

Este primul contract de finanțare semnat din PNRR prin intermediul Ministerului Energiei.

Valoarea totală a proiectului: 742.921.672,15 lei.

Valoare eligibilă: 430.696.492,09 lei;

Valoare neeligibilă: 312.225.180,06 lei formată din contribuție proprie în sumă de 193.858.621,91 lei și TVA neeligibil prin PNRR în sumă de 118.366.558,15 lei.

TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile va fi suportat de la bugetul de stat.

Prin proiect se asigură construcția unei unități de producţie a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, cu utilizarea gazului natural, cu posibilitatea viitoare de a introduce în amestec hidrogen produs din resurse regenerabile (hidrogen verde).

Scopul specific al proiectului are in vedere obiective economice (reducerea semnificativă a consumului specific de combustibili, reducerea cheltuielilor de operare, reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă), sociale (creșterea accesibilității populației la SACET și sporirea confortului termic), respectiv de mediu (reducerea emisiilor poluante în atmosferă; reducerea emisiei specifice de gaze cu efect de seră (CO2) în atmosferă, raportată la energia utilă; reducerea consumului specific de energie primară pe MWh de energie utilă).

Noua sursă va include următoarele:

1.Instalație de cogenerare de înaltă eficiență formată dintr-un număr de 5 motoare termice cu ardere internă și generator electric, cu funcționare pe gaz natural (MT sau G-CHP);

2.Instalație de producere a apei calde și aburului formată dintr-un număr de 4 cazane de apă caldă pe gaz natural și 2 cazane de abur pe gaz natural;

3. Echipamentele, sistemele și instalațiile auxiliare necesare noii surse, respectiv:

• sistemele de pompare a fluidelor;

• schimbătoarele de căldură pentru transferul termic;

• degazoarele termice pentru tratarea apei de alimentare a cazanelor și a apei de adaos în rețeaua de termoficare;

• cazanele de producere a aburului necesar în cadrul proceselor tehnologice ale noii surse (degazare, inertizare, curățire, etc);

• sisteme de monitorizare a emisiilor la coș;

• sisteme de reducere a emisiilor poluante;

• stația electrică de transformare aferentă noii surse;

• acumulatorul de căldură pentru maximizarea eficienței de exploatare a instalației de cogenerare de înaltă eficiență;

• forajele de apă necesare operării independente de alte surse de alimentare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .